Et ve et ürünleri alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmelidir Etiket bilgilerinde ürünün Tarım ve Köyişleri Bakanlığı izni olmalıdır Son tüketim tarihi belirtilmiş olmalıdır Ambalaj bütünlüğü bozulmamış olmalıdır Satış koşulları hijyenik olmalıdır Satışta muhafaza koşulları sağlanmış olmalıdır (taze ürün için 0-2 derece, şok dondurulmuş ürün için –18 derece) Piliç ve diğer et ürünleri alışverişin sonunda alınmalı ve muhakkak en kısa sürede buzdolabına ulaştırılmalıdır.
Köyvit Piliç Nedir?
Köyvit Piliçleri islami usullere uygun olarak kesilmektedir. Bu konuda Türk Standartları Enstitüsü’nün TS OIC/SMIIC 1 Helal Gıda Standardı’na göre yapılan denetimi neticesinde, islami usullere ve gıda güvenliğine uygunluk konusunda tüm markalarımız için “Helal Belgesi“ alınmıştır. Belge alındıktan sonra da yapılacak habersiz denetimlerle, uygunluğu takip edilecektir.
Köyvit piliçleri neyle beslenmektedir?
Piliçlerimi,z yem fabrikalarımızda üretilen yemlerle beslenmektedir. Yemlerimiz tamamen doğal olup, mısır ve buğday gibi tahıllar, yağlar, soya küspesi veya ayçiçeği küspesi gibi bitkisel proteinler yemlerin yaklaşık %85"ini teşkil eder. Geri kalan kısmı ise buğday kepeği, razmol, mısır unu, mineral ve vitaminler gibi içeriği pilice faydalı olacak çeşitli hammaddelerdir. Başta tahıllar olmak üzere tüm yem hammaddeleri, Yem Fabrikası Laboratuvarı’nda kontrol edildikten sonra, uygunluğu tespit edilenler kullanılmaktadır. Bir gıda güvenliği programı olan HACCP dahilinde, yem fabrikalarımızda Kritik Kontrol Noktaları tespit edilmiştir ve bu noktalar devamlı kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca resmi kontrollerin yanı sıra, bu laboratuvarımız da, üretilen yemlerden bir program dahilinde numune alarak, yemlerin istenilen standartta olmasını kontrol etmektedir.